تلفن تماس با مؤسسه

53285186 - 071

53284076 - 071


فکس
53284600 - 071

ارتباط مستقیم با مدیر مسئول مؤسسه
شماره پیامک 500020402256
ایمیل : beytolahzan92@gmail.com

داخلی
دفترمدیریت101

امور شعب 115 -ابوالقاسم شاهسونی (به دلیل کسالت و توصیه پزشک تنها به صورت پیامکی ارتباط برقرار نمایید) 09177320475

روابط عمومی 108- مهدی شهسوار 09173397983

دفتر زیارتی 116 -سجاد شاهسونی 09174350189
کاظم مبارکی 09171306393

فروشگاه فرهنگی 113 - خانم درختی

بازرسی 112 - خانم مسرور


معاونت آموزش102-103 - خانم شاهسونی

آدرس :استان فارس - شهرستان استهبان -منطقه خیر - روستای ماهفرخان - مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)
کد پستی 7447111111

در صورت تمایل به هرگونه ارتباط با مؤسسه و یا داشتن هرگونه نظر،پیشنهاد و یا انتقاد میتوانید از فرم زیر استفاده کنید.لطفا جهت سهولت در پیگیری نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را نیز ذکر نمایید.

نام و نام خانوادگی :
موضوع :
متن پیام :