241 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶

فرم نتایج مسابقات

262 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵

فرم داوری تجوید

215 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴

فرم داوری صحت حفظ

293 بازدید ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱

آیین نامه مسابقات سال 96

341 بازدید ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۶

آیین نامه طرح ملی تربیت حافظان اوقاف

634 بازدید ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴

برنامه آموزشی مهد و پیش دبستانی سال تحصیلی 96- 97

753 بازدید ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۲

اشل حقوقی نیمه دوم سال 96

730 بازدید ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲

آیین نامه طرح قرآنی اقراء

1102 بازدید ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۴

فرمهای آموزشی طرح میثاق

1122 بازدید ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۰

معاونت منابع انسانی