۲۵۶۸ بازدید انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۱

لطفا با آموزش تماس بگیرید

لیست افرادی که گواهی نامه ارشاد صادر گردیده ولی نام شعبه مشخص نیست

نسبت به مشخص نمودن نام شعبه قرآن آمو زانی که مدارک ارشاد برایشان صادر گردیده با داخلی 102تماس بگیرید.

ردیف/نام ونام خانوادگی/ نام پدر
1    بهار شکوهیان     امام قلی
2    زهرا زراعت پیشه     غلامحسین
3    محبوبه معصومی     ابراهیم
4    زهرا هاشمزاده     فضل الله
5    نرگس مجاهدی     علی جان
6    نرگس اسدی زاده     علی باز
7    فرحناز اکبری     علی محمد
8    سهیلا ایراندوست     ابوالحسن
9    شهره صالحی     جمشید
10    مرضیه قطبی    قدرت الله
11    فاطمه بلاغی     یوسف
12  زهرا شادمان     بهادر
13    ساغر یعقوبی     محمد علی
14    الهام جمالی     عبدالکریم
15    طاهره زارعپور     رمضان
16    لادن مسیبی     ناصر
17    مهسا محمدی     مجید
18    خدیجه آذر بهرام     امیر
19    طاهره شجاعی اردکانی     عباداله
20    فاطمه بقائی هگی     قلی
21    فاطمه محمدی     عوض
22    فائزه سهرابی     منصور
23    پریسا صادقی     علی
24    زهرا کریم پور     محمد رضا
25    فاطمه سهرابی     احمد
26    پریسا اکبری    مصطفی
27    فاطمه پور ملکی     محمد باقر
28    افسانه رفتی     اله یار
29    فاطمه بینا     محمد صادق
30    آسیه محمدی     محمد تقی
31    صغری بیگم شاکری     عبدالحمید
32    فهیمه نجاری     علیرضا
33    سعیده رسایی     مختار
34    صغری راستگو     خلیل
35    طیبه جمالی     علی
36    فاطمه محمدی     عسکر
37    زهرا بهپور     نگهدار
38    نرگس صفاری     علی اصغر
39    مهر انگیز دیمی     احمد
40    رقیه کاوه     محمد حسن
41    زهرا جوکار     قربان
42    فاطمه ولی خانی     حسین
43    امیر حسین پریدار     حمید رضا

Share