۳۹۱۶ بازدید انتشار : ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰

آیین نامه تعیین معلم برتر

آیین نامه ارزیابی و تعیین معلم برتر سال 96 :

دریافت

 

فرم ارزیابی معلم برتر از شعبه به شهرستان:

دریافت

 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارزیابی معلم برتر:

دریافت

 

فرم نهایی ارزیابی معلم برتر از شهرستان به مرکز مدیریت:

دریافت

دیگر مطالب با موضوع های زیر :آیین نامه ها
Share