ثبت نام طرح های ملی حفظ شبانه روزی قرآن کریم سال 98

ثبت نام طرح های ملی حفظ شبانه روزی قرآن کریم سال 1398

 

جهت نام نویسی در نوزدهمین دوره مراکز شبانه روزی حفظ یک ساله کل قرآن کریم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

 

جهت نام نویسی در پنجمین دوره طرح ملی رحله (حفظ شبانه روزی 4جزء قرآن در تابستان) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

 

مشاهده تیزر موشن گرافیک آرامش واقعی (مراکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم)

 

مشاهده تیزر موشن گرافیک طرح ملی رحله (حفظ شبانه روزی 4 جزء قرآن کریم در تابستان)

Share